Loading

Yer Altı Şehirleri

Kapadokyada yaklaşık 150 civarında yeraltı şehrinin olduğu tahmin edilmektedir. Yeraltı şehirlerinin ilk ev sahipleri Hititler olarak bilinir. İnsanlar yeraltı şehirlerini baskın zamanlarında geçici sığınma yerleri olarak kullanmışlardır. Tabii ki bölgedeki kayaç türünün yumuşak olması az da olsa insanların o dönemde işlerini kolaylaştırmıştır. Diğer türlü o şartlarda mevcut ilkel aletlerle bu tarz şehirlerin yapılmasının ne kadar uzun zaman aldığını tahmin etmek zor olmasa gerek.