Loading

Peri Bacaları

Kapadokya’nın oluşumu Toros Dağlarının şekillendiği dönem olan 60 milyon yıl öncesine tarihlenmektedir.    Kapadokyada 3 büyük volkanik dağ mevcuttur. Bunlar ; Kayserideki Erciyes Dağı ( 3916 mt ), Aksaray ve Niğde arasında bulunan Hasan Dağı ( 3253 mt ) ve Niğde il sınırları içerisinde bulunan Göllüdağdır ( 2143mt ). Bu dağlar jeolojik dönemlerde aktif birer volkanlardı.    Bu dağların ilk patlamaları üst Miyosende başlayıp ( günümüzden yaklaşık 23,03 ila 5,33 milyon yıl önce ) Holosene ( 10.000 – 11.000  yıl öncesinde başlayıp günümüze kadar olan dönem ) kadar sürmüştür. Neojen göller altındaki yanardağlardan çıkan lavlar, platoda 100 – 150 mt kalınlığında farklı sertlikte tüf tabası oluşturmuştur. Bu tabakanın içerisinde tüften başka ignimbrit, marn, lahar, lapilli, volkan külü, marn, bazalt gibi farklı jeolojik kayaçlar bulunmaktadır. Bu aktif volkanların patlamaları farklı zamanlarda ve farklı sıcaklıklarla devam etmiştir. Ve bu ısı farklılıkları ve biriken materyal  farklılığı bölgedeki bu oluşumlarda  farklı renkleri görme şansı sunmaktadır.    Son patlamadan sonra bölgede soğuk bir dönem etkisini göstermiştir. Patlamaların sıcaklığını ve hemen sonrasında yaşanan bu ani ısı değişimi kayalarda bazı çatlaklara neden olmuştur.   Devamında bölgede 3. Jeolojik zaman sonu ve 4. Jeolojik zaman başında Pluvyol dönemi yaşanmıştır. Bu dönem şiddetli yağmurların yaşandığı dönem olarak tanımlayabiliriz. Sellere sebebiyet veren bu yağmur sularının katmanlaşarak birikmiş olan volkanik tabakanın yumuşak kısmını aşındırmıştır. Suya dayanıklı olan kısım ise şapka kısmı olarak peri bacalarını üzerinde kalmıştır.  Vadileri genişleterek akan yağmur suları, aşındırdığı tabakayı Kızılırmağın yataklarına kadar sürüklemiştir. Kalan tabakanın da dış etkenler olan yağmur ve şiddetli rüzgarların etkisiyle şekillenmesi sonucu peri bacası dediğimiz olağanüstü doğal oluşumlar ortaya çıkmıştır. Peri bacalarını yuğun olarak görebileceğiniz alanlar Ürgüp – Uçhisar ve Avanos üçgeni arasında kalan kısımdır.