Loading

Göreme Açık Hava Müzesi

27 Mayıs 2017 Seyahat

Göreme Açık Hava Müzesi, doğanın meydana getirdiği bir bölgedir ve Hristiyanlık için kutsaldır. Piskoposluk bölgesi olan, 3. yüzyılda dini düşünce ve yaşantının geliştiği Göreme, eşsiz yapıların merkezidir.